Kombinera pellets med värmepump för både miljön och plånbokens skull

De senaste veckornas kyla gör såklart att man börja fundera lite kring olika uppvärmningssätt för sitt hus. Alla människor har såklart sina preferenser men gemensamt för många är att man vill ha en miljövänlig uppvärmningsmetod som är kostnadseffektiv. Att värma huset med en värmepump är idag ett populärt alternativ, det finns många varianter allt från bergvärme till luftvärme. Principen är dock den samma, utvinn energi ur ett omgivande medium. Grovt räknat så stoppar man in en 1kWh el och får ut 2-5kWh värme beroende på temperaturförhållandena. Problemet med en luftvärmepump är att verkningsgraden går ned när temperaturen går ned (och elen i regel blir dyrare). En värmepump drivs ju med el och även om elen i Sverige till största delen produceras klimatsmart så finns det en klimatpåverkan med elkonsumtionen som man kanske inte tänker på. All el som inte används i Sverige skulle utan problem kunna exporteras till exempelvis Tyskland och där ersätta smutsig kolkraftsel, med det resonemanget finns en tydlig klimatpåverkan även för värmepumpar. Pellets är ett helt klimatneutralt och således ett mer miljövänligt alternativ än värmepumpar. Kostnadsmässigt är det oftast fördelaktigt att använda pellets, speciellt under kalla perioder och under perioder då elpriset är högt. Vi på Rindi pellets rekommenderar uppvärmning med pellets som bas, detta kombineras med fördel med en luftvärmepump. Detta ger en bra kombination av miljövänlighet och pris som många tycker är...

Så här hanterar du din pellets för en trygg, säker och effektiv eldning

Att elda med pellets är egentligen varken speciellt svårt, krångligt eller farligt. För bästa effektivitet och för högsta säkerhet följer här några tips. Förvara pelletsen på en torr och väderskyddad plats. Även om plastsäckarna som pelletsen kommer i är helt tät från fabrik så kan detta ändras under transporten. Ställ in din panna efter den pellets du köpt, olika pellets har lite olika egenskapar och pannan kan därför behöva ställas in för att fungera optimalt. När pannan väl är inställd kräver en pelletspanna i regel inte mer skötsel än en vanlig oljepanna. Säkerhet är naturligtvis viktig att beakta när man handhar brännbara material. Givetvis bör man undvika öppna lågor och rökning i  samband med pelletshantering eller i närheten av pelletsförvaring. Om du har ett pelletsförråd där pelletsen förvaras bör du tillse att förrådet har en god ventilation. Pellets kan avge kolmonoxid vilket i sin tur kan göra att syrehalten i förrådet sjunker. Därför är det viktigt att ventilera förrådet ordentligt innan du går in i förrådet, tillse också att ev. rörliga delar som exempelvis pelletsskruv är...