Pressmeddelande HR Pellets AB

Rindi Energi AB (Solør Bioenergi AS) och Härjedalens Miljöbränsle AB (Härjeåns Energi AB) har beslutat från och med 1.6.2015 att avsluta deras gemensamma företag HR Pellets AB. Från och med detta datum kommer båda företagen vara direkt ansvarig för sin egen... läs mer