Om Solör Bioenergi Pellets

Solör Bioenergi Pellets AB tillverkar och paketerar bränslepellets i sina fabriker i Älvdalen och Vansbro i Dalarna. Tillsammans har de båda fabrikerna en produktionskapacitet på ca 125 000 ton. Pelletsen är miljö- och kvalitetssäkrad, och tillverkas av gran och furuspån från närbelägna sågverk i och omkring Dalarna. För att säkra kvaliteten i produkten sker kontinuerligt tester och laboratorieprövningar under produktion och vid externa ackrediterade laboratorier.

Företagets gedigna erfarenhet, höga kompetens och moderna tillverknings-utrustning säkrar en god kvalitet. Pelletsen uppfyller kraven för Svensk bränslepellets klass 1 och den Europeiska standarden EN Din Plus A1. Solör Bioenergi Pellets levererar idag pellets till kommuner, energibolag och företag och den används både till värme och som energi i processverksamhet. Privatpersoner hittar våra produkter hos någon av våra ca 100 återförsäljare runt om i hela landet.

Solör Bioenergi Pellets och Rindi koncernen är en del i Solør Bioenergi Koncernen. Solør Bioenergi är en ledande aktör inom förnyelsebar energi baserad på träbränslen. Kärnverksamheten är energiåtervinning av miljöfarligt träavfall, kreosot och cca impregnerat trä, produktion av ånga, fjärrvärme och el samt produktion av biobränslen i form av pellets, briketter och flis. Total energioutput i koncernen är ca. 2 Twh och det är ca 170 anställda.

Ren energi från Dalaskogarna

När du väljer att elda med Solör Bioenergi Pellets vet du att du får pellets som kräver minimal hantering och som är av högsta kvalitet. Solör Bioenergi Pellets har med ett högt energiinnehåll, låg askhalt och en hög densitet uppfyllt kraven för Svensk Bränslepellets klass 1.

Solör Bioenergi Pellets tillverkas av biprodukter från lokala sågverk med råvaror av högsta kvalitet och produkten är helt fri från tillsatser. Eldning med pellets är klimatsmart, vilket betyder att utsläppen av koldioxid vid förbränning inte är större än vad träden tar upp under tillväxten.