Pressmeddelande HR Pellets AB

Rindi Energi AB (Solør Bioenergi AS) och Härjedalens Miljöbränsle AB (Härjeåns Energi AB) har beslutat från och med 1.6.2015 att avsluta deras gemensamma företag HR Pellets AB. Från och med detta datum kommer båda företagen vara direkt ansvarig för sin egen försäljning, marknadsföring och transport. HR Pellets har för båda bolagen varit ett produktivt samarbete, emellertid har både Solör Bioenergi Pellets AB och HMAB nyligen bytt ägarskap. Som resultat av detta har de framtida målen för sin egen pelletsverksamhet förändrats, vilket är anledningen till att man beslutat att avbryta samarbetet. För ytterligare information om Solör Bioenergi Pellets kontakta: Steven Morris 076 149 14 69 steven.morris@rindi.se eller Ao- Chef Pellets, Hans M. Moss 00 47 900 87225, hans.moss@solorbioenergi.com För ytterligare information om Härjeåns Energi vänligen kontakt: Ola Fabricius 070 443 09 11 ola.fabricius@fyrfasen.se Rindi Energi AB (Solør Bioenergi) och Härjedalens Miljöbränsle AB (HärjeånEnergi) have decided as of the 1.6.2015 to discontinue there cooperative company HR Pellets AB. As of this date both companies will be directly responsible for their own sales, marketing and transport. HR pellets has been a productive cooperation for both companies however both companies have recently had changes in ownership. As a result the future goals for their own pellets business have changed which has facilitated the decision to discontinue there cooperation. For further information concerning Solör Bioenergi Pellets please contact: Steven Morris 076 149 14 69 steven.morris@rindi.se For further information concerning Härjeåns Energi Please contact: Ola Fabricius 070 443 09 11...

Kombinera pellets med värmepump för både miljön och plånbokens skull

De senaste veckornas kyla gör såklart att man börja fundera lite kring olika uppvärmningssätt för sitt hus. Alla människor har såklart sina preferenser men gemensamt för många är att man vill ha en miljövänlig uppvärmningsmetod som är kostnadseffektiv. Att värma huset med en värmepump är idag ett populärt alternativ, det finns många varianter allt från bergvärme till luftvärme. Principen är dock den samma, utvinn energi ur ett omgivande medium. Grovt räknat så stoppar man in en 1kWh el och får ut 2-5kWh värme beroende på temperaturförhållandena. Problemet med en luftvärmepump är att verkningsgraden går ned när temperaturen går ned (och elen i regel blir dyrare). En värmepump drivs ju med el och även om elen i Sverige till största delen produceras klimatsmart så finns det en klimatpåverkan med elkonsumtionen som man kanske inte tänker på. All el som inte används i Sverige skulle utan problem kunna exporteras till exempelvis Tyskland och där ersätta smutsig kolkraftsel, med det resonemanget finns en tydlig klimatpåverkan även för värmepumpar. Pellets är ett helt klimatneutralt och således ett mer miljövänligt alternativ än värmepumpar. Kostnadsmässigt är det oftast fördelaktigt att använda pellets, speciellt under kalla perioder och under perioder då elpriset är högt. Vi på Rindi pellets rekommenderar uppvärmning med pellets som bas, detta kombineras med fördel med en luftvärmepump. Detta ger en bra kombination av miljövänlighet och pris som många tycker är...

Så här hanterar du din pellets för en trygg, säker och effektiv eldning

Att elda med pellets är egentligen varken speciellt svårt, krångligt eller farligt. För bästa effektivitet och för högsta säkerhet följer här några tips. Förvara pelletsen på en torr och väderskyddad plats. Även om plastsäckarna som pelletsen kommer i är helt tät från fabrik så kan detta ändras under transporten. Ställ in din panna efter den pellets du köpt, olika pellets har lite olika egenskapar och pannan kan därför behöva ställas in för att fungera optimalt. När pannan väl är inställd kräver en pelletspanna i regel inte mer skötsel än en vanlig oljepanna. Säkerhet är naturligtvis viktig att beakta när man handhar brännbara material. Givetvis bör man undvika öppna lågor och rökning i  samband med pelletshantering eller i närheten av pelletsförvaring. Om du har ett pelletsförråd där pelletsen förvaras bör du tillse att förrådet har en god ventilation. Pellets kan avge kolmonoxid vilket i sin tur kan göra att syrehalten i förrådet sjunker. Därför är det viktigt att ventilera förrådet ordentligt innan du går in i förrådet, tillse också att ev. rörliga delar som exempelvis pelletsskruv är...