Pressmeddelande HR Pellets AB

Rindi Energi AB (Solør Bioenergi AS) och Härjedalens Miljöbränsle AB (Härjeåns Energi AB) har beslutat från och med 1.6.2015 att avsluta deras gemensamma företag HR Pellets AB. Från och med detta datum kommer båda företagen vara direkt ansvarig för sin egen försäljning, marknadsföring och transport.

HR Pellets har för båda bolagen varit ett produktivt samarbete, emellertid har både Solör Bioenergi Pellets AB och HMAB nyligen bytt ägarskap. Som resultat av detta har de framtida målen för sin egen pelletsverksamhet förändrats, vilket är anledningen till att man beslutat att avbryta samarbetet.
För ytterligare information om Solör Bioenergi Pellets kontakta: Steven Morris 076 149 14 69 steven.morris@rindi.se eller Ao- Chef Pellets, Hans M. Moss 00 47 900 87225, hans.moss@solorbioenergi.com

För ytterligare information om Härjeåns Energi vänligen kontakt: Ola Fabricius 070 443 09 11 ola.fabricius@fyrfasen.se

Rindi Energi AB (Solør Bioenergi) och Härjedalens Miljöbränsle AB (HärjeånEnergi) have decided as of the 1.6.2015 to discontinue there cooperative company HR Pellets AB. As of this date both companies will be directly responsible for their own sales, marketing and transport.

HR pellets has been a productive cooperation for both companies however both companies have recently had changes in ownership. As a result the future goals for their own pellets business have changed which has facilitated the decision to discontinue there cooperation.
For further information concerning Solör Bioenergi Pellets please contact: Steven Morris 076 149 14 69 steven.morris@rindi.se

For further information concerning Härjeåns Energi Please contact: Ola Fabricius 070 443 09 11 ola.fabricius@fyrfasen.se