Så här hanterar du din pellets för en trygg, säker och effektiv eldning

Att elda med pellets är egentligen varken speciellt svårt, krångligt eller farligt. För bästa effektivitet och för högsta säkerhet följer här några tips.

Förvara pelletsen på en torr och väderskyddad plats. Även om plastsäckarna som pelletsen kommer i är helt tät från fabrik så kan detta ändras under transporten. Ställ in din panna efter den pellets du köpt, olika pellets har lite olika egenskapar och pannan kan därför behöva ställas in för att fungera optimalt. När pannan väl är inställd kräver en pelletspanna i regel inte mer skötsel än en vanlig oljepanna.

Säkerhet är naturligtvis viktig att beakta när man handhar brännbara material. Givetvis bör man undvika öppna lågor och rökning i  samband med pelletshantering eller i närheten av pelletsförvaring. Om du har ett pelletsförråd där pelletsen förvaras bör du tillse att förrådet har en god ventilation. Pellets kan avge kolmonoxid vilket i sin tur kan göra att syrehalten i förrådet sjunker. Därför är det viktigt att ventilera förrådet ordentligt innan du går in i förrådet, tillse också att ev. rörliga delar som exempelvis pelletsskruv är avstängda.

pelletsrad