Vår pellets

När du väljer Solör Bioenergi Pellets vet du att du får pellets av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet vilket garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Solör Bioenergi Pellets uppfyller med råge kraven för att kunna kallas ”Bränslepellets klass 1” enligt SS-EN 17225-2:2014 Fasta biobränslen – Specifikationer och kvalificering – del 2: Träpellets för icke – industriell användning.

MILJÖVÄNLIG VÄRME PÅ LOKALA RÅVAROR, 100% TRÄ
Pellets tillverkas av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Råvaran torkas ned till 7-8 % fukthalt och under högt tryck komprimeras råvaran till små stavar av träfiber med mycket högt energiinnehåll. Pellets är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp, så när du eldar med pellets bidrar du till ett hållbart samhälle.
Eldning med pellets är klimatsmart. Vilket innebär att när din pellets eldas släpper det inte ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit in under sin livstid. Istället för att det inbundna kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom pellets tillgodogöra sig den inbundna energin innan kolet släpps ut samtidigt som fler träd kan planteras och fossila bränslen fasas ut = Dubbel miljönytta.

KÖP SOLÖR BIOENERGI PELLETS
Våra återförsäljare hittar du runt om i hela Sverige. Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig att hitta närmaste återförsäljare i ditt område. Tel: 0281-715 25 eller sbpellets@solorbioenergi.com

GUIDE TILL STANDARDER FÖR FASTA BRÄNSLEN
I samarbete med SIS kan Solör Bioenergi Pellets presentera en guide till de standarder som gäller för fasta bränslen, den finns att läsa här »

Fakta om Solör Bioenergi Pellets jämfört med standard SS-EN 17225-2:2014

Fukthalt högst 8 % (10 %) Askhalt högst 0,4 % (0,7 %) Densitet minst 650 kg/m3 (600 kg/m3) Värmevärde minst 4,8 kWh/kg (4,7 kWh/kg) Diameter 6 mm och 8 mm (-)